DORADZTWO

Wsparcie przy przetargu

Dzięki połączeniu naszych kompetencji i doświadczenia po każdej stronie przetargowego stołu (marketing, procurement, business development i client service agencji). Shortlist może wesprzeć agencję na każdym etapie procesu przetargowego, m.in.:

 • w ocenie merytorycznej oraz poziomu przygotowania zespołu i prezentacji,
 • w organizacji i koordynacji pracy w procesie,
 • w przygotowaniu dokumentacji formalno – prawnej,
 • w przygotowaniu modeli kosztowych i rozliczeniowych,
 • w przygotowaniu do negocjacji.

Analiza i optymalizacja relacji z Klientem

Współpraca z klientem może stracić rozmach. Często agencja nie wie jak temu zaradzić. I to długoterminowo. Współpracując z wysokiej klasy konsultantami, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie z zakresu marketingu, client service i new business, psychologii biznesu czy prawa Shortlist wspólnie z agencją (a czasem również z klientem) przeprowadza analizę, ocenia dotychczasowe działania i znajduje odpowiedź jak rozwiązać problem.

Shortlist pomaga w opracowaniu narzędzi i modeli współpracy i pomaga budować trwałe relacje z klientem oraz unikać przetargu.

SZKOLENIA

Przetarg w trzech aktach

Szkolenie, którego celem jest:

 • pokazanie kluczowych obszarów zintegrowanego procesu przetargowego na każdym jego etapie i z perspektywy wszystkich jego uczestników,
 • uporządkowanie i powiększenie wiedzy, spektrum praktyk przetargowych,
 • przekazanie wskazówek i narzędzi jak proces prowadzić skutecznie i zakończyć go sukcesem,
 • podnoszenie konkurencyjności na rynku,
 • wykształcenie umiejętności krytycznych analiz procesu przetargowego,
 • podnoszenie efektywności, pomoc w stworzeniu bazy wiedzy, umiejętności i inspiracji.

Szkolenie, którego celem jest:

 • podnoszenie umiejętności przygotowania do negocjacji jako podstawy sukcesu całej współpracy,
 • przekazanie wskazówek jak czytać ofertę w odniesieniu do specyfikacji – briefu,
 • pokazanie najczęściej stosowanych kryteriów oceny oferenta i oferty,
 • przedstawienie metod i narzędzi komercyjnego i merytorycznego porównania ofert,
 • podnoszenie umiejętności budowania strategii negocjacyjnej,
 • przedstawienie najważniejszych aspektów w kontraktowaniu usług z kategorii komunikacja marketingowa.

Szkolenie, którego celem jest:

 • zbudowanie efektywnej relacji klient/agencja od pierwszego dnia wspólnej pracy,
 • poznanie się zespołów – it is all about human,
 • rozumienie celów i wyzwań biznesowych stojących przed każdą ze stron,
 • definiowanie idealnego modelu współpracy (operacyjnie i relacyjnie),
 • wypracowanie działań zwiększających efektywność współpracy pomiędzy zespołami.

Szkolenie, którego celem jest:

 • audyt narzędzi sprzedażowych klienta/agencji,
 • pokazanie kluczowych obszarów struktury dobrej prezentacji oraz 10 kroków, które pomogą lepiej budować prezentację w tym:
 • 5 kroków na poprawienie pierwszego wrażenia,
 • kilka prawd o nudzie i 5 kroków walki z nudą w prezentacji,
 • przedstawienie wytycznych do budowania prezentacji/narzędzi sprzedażowych klienta (na podstawie audytu i best practice),
 • wykształcenie umiejętności przygotowania się do prezentacji przetargowej i jej odbioru,
 • wykształcenie umiejętności prezentacyjnych.

Szkolenie, którego celem jest:

 • poznanie przepisów i regulacji rynku reklamy, w tym najważniejszych aktów prawnych,
 • poznanie co to jest soft-law, copy advice i pre-clearing, i kiedy je stosować,
 • wykształcenie umiejętnosći korzytania z Kodeksu Etyki Reklamy i kodeksów branżowych,
 • zdefiniowanie idealnego modelu współpracy klient / agencja przy tworzeniu etycznych reklam,
 • wypracowanie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń.

Nasze doświadczenie w liczbach:

6

Konferencje

5 +

Lat na rynku

99 +

Zrealizowanych projektów

50 +

Publikacji i wywiadów

45 +

Lat doświadczenia

Dlaczego warto skorzystać z usług Shortlist?

Doświadczenie i wiedza

Skuteczna realizacja celów klienta wynikająca z unikalnego połączenia kompetencji, wiedzy i doświadczenia z obszarów business development, komunikacji marketingowej, marketingu i procurementu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dogłębna znajomość rynku agencji komunikacji marketingowej, sprawdzone narzędzia i dopasowane do indywidualnych potrzeb procesy pozwalają uniknąć nieefektywnej pracy i oszczędzić zasoby, czas i budżet Klienta.

Obiektywna ocena

Gwarantujemy pełną transparentność i obiektywność przeprowadzanych procesów, używając jednakowych narzędzi do analiz i oceny wszystkich pozyskiwanych z rynku ofert. Efekty naszej pracy są w pełni weryfikowalne.