DORADZTWO

Wsparcie przy przetargu i przegląd rynku komunikacji marketingowej

Poszukiwanie odpowiedniego partnera z branży komunikacji marketingowej do obsługi marki i realizacji kampanii jest bardzo trudne i czasochłonne. Na rynku jest mnóstwo agencji i podmiotów, posiadających różne kompetencje i różne specjalizacje reklamowe. Trudno zdecydować, które z nich odpowiadają potrzebom i wymaganiom Klienta.

W Shortlist znamy rynek, pomagamy wyselekcjonować odpowiednich partnerów, przeprowadzić wszystkie etapy procesu przetargowego i zoptymalizować uzyskane efekty w zakresie jakości i ceny.
Współpracujemy z klientami w zakresie:

 • pełnej organizacji i koordynacji procesu przetargowego na wybór agencji komunikacji marketigowej
 • wspierania procesu na poszczególnych etapach (np. analiza potrzeb, long lista, optymalizacja briefu przetargowego, ustalenie kryteriów oceny, przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej)
 • wsparcia w przygotowaniu celów negocjacyjnych i negocjacjach
 • audytu i optymalizacji kosztów (wynagrodzenia, produkcja, zakup mediów)
 • przeprowadzania przeglądu rynku tzw. „drzwi otwartych” pozwalających klientowi poznać zakres kompetencji większej liczby agencji, w krótkim czasie

Budowanie, analiza i optymalizacja relacji z agencją

Współpracując z wysokiej klasy konsultantami, doświadczonymi zarówno w marketingu, psychologii biznesu i w pracy w agencji, używając transparentnych kryteriów i arkusza oceny agencji / partnerów Shortlist wspólnie z klientem:
– buduje optymalny model współpracy z agencją i wspiera zespół w jego wdrożeniu
– przeprowadza analizę, ocenia dotychczasowe działania
– znajduje odpowiedź jak rozwiązać ewentualny problem.

Shortlist pomaga w opracowaniu narzędzi i modeli współpracy z agencją, arkuszy oceny i systemów motywacji (bonus/malus) sposobów na odbudowanie relacji i wyjścia z sytuacji kryzysowych.
Pomagamy budować trwałe relacje klienta z agencją.

SZKOLENIA

Przetarg w trzech aktach - jak powinien wyglądać idealny proces przetargowy.

Szkolenie, którego celem jest:

 • pokazanie kluczowych obszarów zintegrowanego procesu przetargowego na każdym jego etapie i z perspektywy wszystkich jego uczestników,
 • uporządkowanie i powiększenie wiedzy, spektrum praktyk przetargowych,
 • przekazanie wskazówek i narzędzi jak proces prowadzić skutecznie i zakończyć go sukcesem,
 • podnoszenie konkurencyjności na rynku,
 • wykształcenie umiejętności krytycznych analiz procesu przetargowego,
 • podnoszenie efektywności, pomoc w stworzeniu bazy wiedzy, umiejętności i inspiracji.

Szkolenie, którego celem jest:

 • podnoszenie umiejętności przygotowania do negocjacji jako podstawy sukcesu całej współpracy,
 • przekazanie wskazówek jak czytać ofertę w odniesieniu do specyfikacji – briefu,
 • pokazanie najczęściej stosowanych kryteriów oceny oferenta i oferty,
 • przedstawienie metod i narzędzi komercyjnego i merytorycznego porównania ofert,
 • podnoszenie umiejętności budowania strategii negocjacyjnej,
 • przedstawienie najważniejszych aspektów w kontraktowaniu usług z kategorii komunikacja marketingowa.

Szkolenie, którego celem jest:

 • zbudowanie efektywnej relacji klient/agencja od pierwszego dnia wspólnej pracy,
 • poznanie się zespołów – it is all about human,
 • rozumienie celów i wyzwań biznesowych stojących przed każdą ze stron,
 • definiowanie idealnego modelu współpracy (operacyjnie i relacyjnie),
 • wypracowanie działań zwiększających efektywność współpracy pomiędzy zespołami.

Szkolenie, którego celem jest:

 • poznanie przepisów i regulacji rynku reklamy, w tym najważniejszych aktów prawnych,
 • poznanie co to jest soft-law, copy advice i pre-clearing, i kiedy je stosować,
 • wykształcenie umiejętnosći korzytania z Kodeksu Etyki Reklamy i kodeksów branżowych,
 • zdefiniowanie idealnego modelu współpracy klient / agencja przy tworzeniu etycznych reklam,
 • wypracowanie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń.

Szkolenie, którego celem jest:

 • Zrozumienie co to jest brief
 • Zrozumienie po co i komu potrzebny jest brief
 • Poznanie zasad przygotowania efektywnego briefu -­ co dobry brief powinien, a czego nie powinien zawierać
 • Poznanie kluczowych elementów briefu -­ praca na formatach briefów
 • Poznanie czym się różni brief dla obecnej agencji od briefu przetargowego
 • Nauczenie się jak efektywnie briefować agencję

Nasze doświadczenie w liczbach:

6

Konferencje

5 +

Lat na rynku

99 +

Zrealizowanych projektów

50 +

Publikacji i wywiadów

45 +

Lat doświadczenia

Dlaczego warto skorzystać z usług Shortlist?

Doświadczenie i wiedza

Skuteczna realizacja celów klienta wynikająca z unikalnego połączenia kompetencji, wiedzy i doświadczenia z obszarów business development, komunikacji marketingowej, marketingu i procurementu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dogłębna znajomość rynku agencji komunikacji marketingowej, sprawdzone narzędzia i dopasowane do indywidualnych potrzeb procesy pozwalają uniknąć nieefektywnej pracy i oszczędzić zasoby, czas i budżet Klienta.

Obiektywna ocena

Gwarantujemy pełną transparentność i obiektywność przeprowadzanych procesów, używając jednakowych narzędzi do analiz i oceny wszystkich pozyskiwanych z rynku ofert. Efekty naszej pracy są w pełni weryfikowalne.