Short_List_belfer_kh_3
help
rysunek 2

PRZETARG W TRZECH AKTACH

PRZETARG W TRZECH AKTACH to szkolenie dedykowane zarówno pracownikom agencji i domów mediowych jak i klientom realizującym przetargi na zakupy marketingowe, czyli pracownikom działów marketingu i procurement.

 

CELEM SZKOLENIA JEST:
- pokazanie kluczowych obszarów zintegrowanego procesu przetargowego na każdym jego etapie i z perspektywy wszystkich jego uczestników,
- uporządkowanie i powiększenie wiedzy, spektrum praktyk przetargowych,
- przekazanie wskazówek i narzędzi jak proces prowadzić skutecznie i zakończyć go sukcesem
- podnoszenie konkurencyjności na rynku,
- wykształcenie umiejętności krytycznych analiz procesu przetargowego, - podnoszenie efektywności, pomoc w stworzeniu bazy wiedzy, umiejętności i inspiracji

PROGRAM SZKOLENIA:

Podczas całodniowego szkolenia prezentujemy proces przetargowy porównując go do klasycznej arystotelesowskiej struktury tragedii w trzech aktach.
Uczestnicy poznają szczegóły kolejnych etapów z perspektywy zarówno klienta jak i dostawcy usług marketingowych. Zrozumieją też role wszystkich uczestników procesu przetargowego (role w trójkącie dramatycznym)

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów eksperckich połączonych z warsztatami, ćwiczeniami w grupach.

Tematy, które objęte jest szkolenie:
Akt I – Klient
- po co klient robi przetarg
- role w organizacji i negocjacje wewnętrzne: procurement-marketing
- shortlista i kryteria ewaluacji
- rola briefu i role w procesie
Akt 2 – Agencja
- analiza szans i ryzyka udziału w przetargu
- budowanie zespołu i procesu
- de-brief – konfrontacja
- proces twórczy i negocjacje wewnętrzne: strategia- client service- kreacja
- rozwiązanie sytuacji kryzysowych – Agencja wycofuje się z procesu – wewnętrzne negocjacje (Klient i Agencja)
- prezentacja przetargowa oczami Klienta i oczami Agencji
Akt 3 – Klient i Agencja
- przygotowanie ofert/benchmark
- ewaluacja
- cele negocjacyjne Klienta i Agencji
- negocjacje, implementacja i „dmuchanie na zimne”


Wykładowcy: Marta Macke, Pitch Consultant Shortlist Consulting,
Monika Bis, Procurement & Administration Director Medicover

Kontakt i rezerwacja: Marta Macke, marta.macke@shortlist.com.pl, tel: +48 502 595 972

battle_SL_ok

KRAV MAGA W BIZNESIE


Przetarg to pole walki. Praca w agencji to walka. praca z agencją to walka. Jednym słowem czy jesteś klientem, czy agencją, czy pracujesz w marketingu, w zakupach, sprzedaży, czy zarządzasz firmą, zespołem czy projektem czujesz się jak na polu walki.
KLIKNIJ I ZOBACZ  FILM  O NASZYM   SZKOLENIU

Zarządzający każdej firmy i organizacji muszą osiągnąć cele firmy w ciągle zmieniających się okolicznościach, konsolidując spójne zespoły i prowadząc je do sukcesu.
Oznacza to konieczność posiadania wiedzy, jak współpracować, koordynować i jak stawić czoła a nawet podporządkować sobie, a przez swoich kolegów i siebie samych jednoczęnie cały czas chroniąc firmę czy projekt .
W tak wysokim ciśnieniu i stresującym środowisku lekcje sztuki walki są kluczem do skutecznego zarządzania korporacyjnego i osobistego umocnienia.

Szkolenia Krav Maga w Biznesie pokazują narzędzia, które zostały opracowane w Izraelu zarówno w Siłach Specjalnych, jak i start-up'ach.
Innowacyjne warsztatyKrav Maga w Biznesie uczą, jak stosować zasady, taktyki, techniki i metody szkolenia Krav Maga w Twoim środowisku zawodowym, a także w życiu prywatnym.
Pod kierunkiem najlepszego instruktora Eyala Yanilova dowiesz się o technikach Krav Magi i omówisz ich konsekwencje zarówno dla siebie jak i dla firmy. 
Struktura, treść, metody i długość każdego warsztatu są ustalane wraz z klientem w celu spełnienia długoterminowych priorytetów organizacyjnych. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów eksperckich oraz warsztatów i ćwiczeń dostosowanych do grupy (75% wykładów, 25% ćwiczeń).

Moduły i tematy warsztatowe obejmują:

- Strategię, taktykę i twórcze myślenie jako narzędzia zarządzania
- Wygrywanie podczas treningu i w rzeczywistym świecie
- Samowystarczalność, trening psychiczny, medytacja i upodmiotowienie
- Asertywność, kontrolowana agresja, opinie i krytyka
- Kreatywne zarządzanie zespołem i praca zespołowa
- Podejmowanie decyzji pod presją i stresujące warunki
- Diagnoza organizacji i zmiana zarządzania
- Plany pracy, zarządzanie czasem i przygotowanie misji
- Zarządzanie konfliktem
- Radzenie sobie z gniewem, agresją, wypaleniem i stresem
- Poprawa komunikacji interpersonalnej
Więcej o programie w filmie https://www.youtube.com/watch?v=HfFNTKO_V30&feature=em-upload_owner


Wykładowca: Eyal Yanilov, Presiden Krav Maga Global
Szkolenie w języku angielskim.

Kontakt i rezerwacja: Grzegorz Ejchart, grzegorz.ejchart@shortlist.com.pl , tel: +48 502 356 659

bez walki

DOBIJAMY TARGU

- Dobre przygotowanie do negocjacji podstawą sukcesu całej współpracy
- Jak czytać ofertę w odniesieniu do specyfikacji - briefu
- Najczęściej stosowane kryteria oceny oferenta i oferty
- Metody i narzędzia komercyjnego i merytorycznego porównania ofert
- Budowanie strategii negocjacyjnej - najważniejsze elementy strategii dla Klienta i Agencji, czy jest możliwe  WIN-WIN
- Kontraktowanie usług z kategorii komunikacja marketingowa - najważniejsze aspekty
- Kontrakt i co dalej - Najważniejsze aspekty zarządzania kontraktem i relacjami z Agencją w trakcie współpracy

Wykładowcy: Monika Bis, Procurement & Administration Director Medicover
Marta Macke, Pitch Consultant Shortlist Consulting,


Kontakt i rezerwacja: Marta Macke, marta.macke@shortlist.com.pl, tel: +48 502 595 972

współpraca

ABC OWOCNEJ WSPÓŁPRACY

KLIKNIJ I ZOBACZ  FILM  O NASZYM   SZKOLENIU
(1) Czego oczekują klienci od agencji :
- dzień z życia marketera, kluczowe obowiązki, cele i codzienne wyzwania
- czego potrzebują marketerzy najbardziej odagencji i jak im to dostarczyć
- świadomość najważniejszych wewnętrznych interesariuszy (sprzedaż) i kształtowanie umiejętności pomocy klientow w wewnętrznych wpływach
- zrozumienie różnych "typów" Brand Managerów i jak skutecznie komunikować  z każdym
(2) Badanie dotyczące współpracy między agencją i marketingiem (omówienie najważniejszych ustaleń z raportu)
- trzy kluczowe oczekiwania i oferty od marketingu do agencji
- trzy największe oczekiwania i oferty agencji do marketingu
- sztuka słuchania, zrozumienia i mniej sprzedaży
- stać się prawdziwym partnerem
Perspektywa osobista: kluczowe obserwacje i wykonalna taktyka, aby osiągnąć szybkie zwycięstwa
(3) Zasady dostosowania, współpracy i informacji zwrotnej
- ramy dotyczące sposobów pracy, wzajemnych celów i odpowiedzialności
- skuteczne wykorzystanie prostego, obustronnego formularza opinii, który jest bardzo skuteczny

Wykładowca: Mark Cichoń, Client-Agency Communication Expert / Marketing & Communications Strategist 
https://cz.linkedin.com/in/mark-cichon-2505b24

Kontakt i rezerwacja: Marta Macke, marta.macke@shortlist.com.pl, tel: +48 502 595 972 

prezentacja

WYGRAĆ PREZENTACJĘ PREZENTACJĄ

"Dobre wrażenie robi się tylko raz"

Dla agencji i domów mediowych prezentacja credential oraz prezentacja casów to podstawowe narzędzia sprzedażowe, otwierające drzwi u potencjalnego nowego klienta – starając się zainteresować swoją ofertą klienta wysyłamy mu nasze credentiale lub prezentujemy je na spotkaniu. Zaproszeni do przetargu, jesteśmy zazwyczaj proszeni o wysłanie krótkiej prezentacji firmy lub klient zaprasza nas na spotkanie, na którym mamy okazję przedstawić firmę i jej doświadczenie. To szansa na zrobienie świetnego pierwszego wrażenia. Dlaczego więc wiele agencji robi złe pierwsze wrażenie? 
A co z prezentacją przetargową? 

Szkolenia z prezentacji mogą być poprzedzone audytem tzw. narzędzi sprzedażowych dostępnych w zespole a następnie przeprowadzone na zasadzie analizy i rekomendacji wytycznych do przygotowywania prezentacji, które wygrywają.

Główne obszary, którymi objęte są szkolenia/warsztaty:

- Struktura dobrej prezentacji
- ABC dobrej prezentacji w kilku krokach
       - 10 kroków, które pomogą Wam lepiej budować prezentację          
       - 5 kroków na poprawienie pierwszego wrażenia
       - kilka prawd o nudzie i 5 kroków walki z nudą w prezentacji
- Wytyczne do prezentacji/narzędzi sprzedażowych
- Jak przygotować się do prezentacji przetargowej i jej odbioru
- Umiejętności prezentacyjne

Podczas zajęć uczestnicy będą w praktyce sprawdzać swoje umiejętności prezentacyjne, które mogą być nagrywane oraz omawiane przez wykładowców.


Kontakt i rezerwacja: Marta Macke, marta.macke@shortlist.com.pl, tel: +48 502 595 972 

PRODUKCJA SPOTÓW REKLAMOWYCH

- Kto właściwie jest producentem filmu i dlaczego klient?
- Elementy całego procesu produkcyjnego
- Harmonogram produkcji
- Z kim i jak współpracować
- Modele współpracy z domami produkcyjnymi
- Weryfikacja domów produkcyjnych
- Finansowanie produkcji
- Szybko, tanio, dobrze – można?
- Brief produkcyjny
- Kosztorys – co my tu właściwie mamy
- Porównanie ofert

Wykładowca: Arleta Robinson, Managing Partner Lucky Luciano Pictures

Kontakt i rezerwacja: Marta Macke, marta.macke@shortlist.com.pl, tel: +48 502 595 972