DORADZTWO

PITCH DOCTOR czyli wsparcie agencji przy przetargu

Dzięki połączeniu naszych kompetencji i doświadczenia po każdej stronie przetargowego stołu (marketing, procurement, business development i client service agencji) Shortlist może wesprzeć agencję na każdym etapie procesu przetargowego, m.in.:

 • w ocenie merytorycznej zawartości oferty
 • w ocenie przygotowania zespołu i prezentacji,
 • w organizacji i koordynacji pracy w procesie,
 • w przygotowaniu dokumentacji formalno – prawnej,
 • w przygotowaniu modeli kosztowych i rozliczeniowych,
 • w przygotowaniu do negocjacji.

Budowanie STRATEGII BUSINESS DEVELOPMENT/SPRZEDAŻOWEJ 

Nowy biznes i przetargi to koło napędowe firm usługowych i branży komunikacji marketingowej. W procesie pracy nad strategią przeprowadzamy analizę, oceniamy dotychczasowe działania i pomagamy firmom w przygotowaniu strategii sprzedaży/business development, aby w sposób usystematyzowany i zaplanowany docierały do potencjalnych klientów i pozyskiwały zaproszenia do współpracy czy przetargów.

SZKOLENIA

Przetarg w trzech aktach

Szkolenie, którego celem jest:

 • pokazanie kluczowych obszarów zintegrowanego procesu przetargowego na każdym jego etapie i z perspektywy wszystkich jego uczestników,
 • uporządkowanie i powiększenie wiedzy, spektrum praktyk przetargowych,
 • przekazanie wskazówek i narzędzi jak proces prowadzić skutecznie i zakończyć go sukcesem,
 • podnoszenie konkurencyjności na rynku,
 • wykształcenie umiejętności krytycznych analiz procesu przetargowego,
 • podnoszenie efektywności, pomoc w stworzeniu bazy wiedzy, umiejętności i inspiracji.

Warsztat skierowany jest do wszystkich pracowników firmy i ma na celu zdiagnozowanie i lepsze zrozumienie barier i ewentualnych pól do poprawy relacji i procesów wewnątrz agencji.

W konsekwencji pracy podczas warsztatu zespół i firma będą się lepiej rozwijać pracując efektywniej i w przyjaznej, sprzyjającej rozwojowi atmosferze.

Przygotowując warsztat połączyliśmy dwie perspektywy i kompetencje kluczowe dla dogłębne zrozumienie specyfiki pracy firmy/korporacji/zespołu oraz psychologicznych aspektów ludzkich/zespołowych.

Szkolenie, którego celem jest:

 • podnoszenie umiejętności przygotowania do negocjacji jako podstawy sukcesu całej współpracy,
 • przekazanie wskazówek jak czytać ofertę w odniesieniu do specyfikacji – briefu,
 • pokazanie najczęściej stosowanych kryteriów oceny oferenta i oferty,
 • przedstawienie metod i narzędzi komercyjnego i merytorycznego porównania ofert,
 • podnoszenie umiejętności budowania strategii negocjacyjnej,
 • przedstawienie najważniejszych aspektów w kontraktowaniu usług z kategorii komunikacja marketingowa.

Szkolenie, którego celem jest:

 • zbudowanie efektywnej relacji klient/agencja od pierwszego dnia wspólnej pracy,
 • poznanie się zespołów – it is all about human,
 • rozumienie celów i wyzwań biznesowych stojących przed każdą ze stron,
 • definiowanie idealnego modelu współpracy (operacyjnie i relacyjnie),
 • wypracowanie działań zwiększających efektywność współpracy pomiędzy zespołami.

Szkolenie, którego celem jest:

 • poznanie przepisów i regulacji rynku reklamy, w tym najważniejszych aktów prawnych (NDA, umowy z klientami)
 • prawo autorskie i własność intelektualna
 • poznanie co to jest soft-law, copy advice i pre-clearing, i kiedy je stosować,
 • wykształcenie umiejętnosći korzytania z Kodeksu Etyki Reklamy i kodeksów branżowych,
  zdefiniowanie idealnego modelu współpracy klient / agencja przy tworzeniu etycznych reklam,
 • wypracowanie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń.

Szkolenie, którego celem jest:

 • audyt narzędzi sprzedażowych klienta/agencji,
 • pokazanie kluczowych obszarów struktury dobrej prezentacji oraz 10 kroków, które pomogą lepiej budować prezentację w tym:
 • 5 kroków na poprawienie pierwszego wrażenia,
 • kilka prawd o nudzie i 5 kroków walki z nudą w prezentacji,
 • przedstawienie wytycznych do budowania prezentacji/narzędzi sprzedażowych klienta (na podstawie audytu i best practice),
 • wykształcenie umiejętności przygotowania się do prezentacji przetargowej i jej odbioru,
 • wykształcenie umiejętności prezentacyjnych.

Szkolenie, którego celem jest:

 • poznanie przepisów i regulacji rynku reklamy, w tym najważniejszych aktów prawnych,
 • poznanie co to jest soft-law, copy advice i pre-clearing, i kiedy je stosować,
 • wykształcenie umiejętnosći korzytania z Kodeksu Etyki Reklamy i kodeksów branżowych,
 • zdefiniowanie idealnego modelu współpracy klient / agencja przy tworzeniu etycznych reklam,
 • wypracowanie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń.

Leadership/team coaching dla kadry managerskiej – w tym rekomendacja ofert firm/ konsultantów zewnętrznych, zgodnie ze specyfiką branży i potrzebami firmy;
Kompetencje przyszłości – jak je wypracować w zespole, jak rekrutować właściwych ludzi „na przyszłość”; zalety wdrożenia formalnego systemu rekrutacji wewnętrznych.
Zarządzanie i motywowanie zespołu w dobie cyfryzacji i wdrażania rozwiązań AI – budowanie niezbędnych kompetencji w ramach koncepcji agile organisation; budowanie kultury doceniania vs dotychczasowych metod motywowania; rola HR Business Partnera;
Coaching indywidualny lub warsztat rozwojowy (dla zainteresowanych);
Zarządzanie wielopokoleniowe (From Baby-Boomers to Gen Z) – korzyści z nawiązania konstruktywnego dialogu między osobami w różnym wieku w firmie (zarząd <=> managerowie <=> pozostali członkowie zespołu);
Tradycyjny system ocen okresowych vs bieżący (real-time) feedback; wskaźniki HR vs employee experience – stałe monitorowanie zaangażowania/satysfakcji członków zespołu.
Trendy w HR w 2020+.

Audyt dotychczas realizowanych działań, analiza ich dopasowania do strategii biznesowej firmy, ocena skuteczności;
Badanie zaangażowania pracowników/współpracowników. Ankieta stworzona pod potrzeby (i możliwości) firmy;
Badanie (lub warsztat) z udziałem całego zespołu: sformułowanie lub weryfikacja misji, wizji i wartości firmowych – baza dla procesów rekrutacyjnych, skutecznej komunikacji, zmniejszenia rotacji, budowania właściwych relacji i zaangażowania w długim okresie;
Zarządzanie wielopokoleniowe – korzyści z nawiązania konstruktywnego dialogu między osobami w różnym wieku w firmie (zarząd <=> managerowie <=> pozostali członkowie zespołu);
Weryfikacja lub/i opracowanie dokumentów wewnętrznych (regulaminów/polityk/treści na stronę Kariera [o ile istnieje] );
Dbałość o dobre samopoczucie pracowników w firmie (mindfulness at work); aplikacje do medytacji (Headspace, Buddhify, Ten Percent Happier, Calm, Mindfulness Daily, Stop, Breathe&Think, Portal – Focus, Sleep, Escape, Simple Habit. Metody redukcji stresu, odnalezienia równowagi praca-dom, podniesienia efektywności.

Analiza dotychczas realizowanej komunikacji wewnętrznej, ich dopasowania do potrzeb organizacyjnych oraz oczekiwań zróżnicowanych zespołów roboczych
Sporządzenie planu rozwoju zespołu; określenie oczekiwanych kompetencji kandydatów; –  dotarcie z informacją o możliwości współpracy firmy do pożądanych target groups (studenci- absolwenci-osoby z doświadczeniem), pozyskanie i rozwój talentów; Talent mapping,
Weryfikacja istniejących lub stworzenie struktur i hierarchii zespołu;
Opracowanie modelu kompetencyjnego oraz siatki płac;
Wdrożenie modelu ocen (okresowych lub bieżących) oraz kryteriów promocji w firmie, w tym
Analiza dotychczas realizowanej komunikacji wewnętrznej, ich dopasowania do potrzeb organizacyjnych oraz oczekiwań zróżnicowanych zespołów roboczych;
koncepcja dual career pathing – wpływ na motywację, chęć pozostania w firmie na dłużej, poprawę wydajności i zaangażowania. Obiektywizacja i przejrzystość procesu, założenia i potrzeba realizacji sesji moderacyjnych.
Weryfikacja potrzeb szkoleniowych zespołu i kadry zarządzającej.
Inne zagadnienia – wg indywidualnych potrzeb Klienta.

Nasze doświadczenie w liczbach:

9

Konferencje

6 +

Lat na rynku

99 +

Zrealizowanych projektów

50 +

Publikacji i wywiadów

25 +

Lat doświadczenia

Dlaczego warto skorzystać z usług Shortlist Consulting?

Doświadczenie i wiedza

Skuteczna realizacja celów klienta wynikająca z unikalnego połączenia kompetencji, wiedzy i doświadczenia z obszarów business development, komunikacji marketingowej, marketingu i procurementu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dogłębna znajomość rynku agencji komunikacji marketingowej, sprawdzone narzędzia i dopasowane do indywidualnych potrzeb procesy pozwalają uniknąć nieefektywnej pracy i oszczędzić zasoby, czas i budżet Klienta.

Obiektywna ocena

Gwarantujemy pełną transparentność i obiektywność przeprowadzanych procesów, używając jednakowych narzędzi do analiz i oceny wszystkich pozyskiwanych z rynku ofert. Efekty naszej pracy są w pełni weryfikowalne.