DORADZTWO

Wsparcie przy przetargu i przegląd rynku komunikacji marketingowej

Poszukiwanie odpowiedniego partnera z branży komunikacji marketingowej do obsługi marki i realizacji kampanii jest bardzo trudne i czasochłonne. Na rynku jest mnóstwo agencji i podmiotów, posiadających różne kompetencje i różne specjalizacje reklamowe. Trudno zdecydować, które z nich odpowiadają potrzebom i wymaganiom Klienta.

W Shortlist znamy rynek, pomagamy wyselekcjonować odpowiednich partnerów, przeprowadzić wszystkie etapy procesu przetargowego i zoptymalizować uzyskane efekty w zakresie jakości i ceny.
Współpracujemy z klientami w zakresie:

 • pełnej organizacji i koordynacji procesu przetargowego na wybór agencji komunikacji marketigowej
 • wspierania procesu na poszczególnych etapach (np. analiza potrzeb, long lista, optymalizacja briefu przetargowego, ustalenie kryteriów oceny, przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej)
 • wsparcia w przygotowaniu celów negocjacyjnych i negocjacjach
 • audytu i optymalizacji kosztów (wynagrodzenia, produkcja, zakup mediów)
 • przeprowadzania przeglądu rynku tzw. “drzwi otwartych” pozwalających klientowi poznać zakres kompetencji większej liczby agencji, w krótkim czasie

Budowanie, analiza i optymalizacja relacji z agencją

Współpracując z wysokiej klasy konsultantami, doświadczonymi zarówno w marketingu, psychologii biznesu i w pracy w agencji, używając transparentnych kryteriów i arkusza oceny agencji / partnerów Shortlist wspólnie z klientem:
– buduje optymalny model współpracy z agencją i wspiera zespół w jego wdrożeniu
– przeprowadza analizę, ocenia dotychczasowe działania
– znajduje odpowiedź jak rozwiązać ewentualny problem.

Shortlist pomaga w opracowaniu narzędzi i modeli współpracy z agencją, arkuszy oceny i systemów motywacji (bonus/malus) sposobów na odbudowanie relacji i wyjścia z sytuacji kryzysowych.
Pomagamy budować trwałe relacje klienta z agencją.

SZKOLENIA, WARSZTATY, PROJEKTY ROZWOJOWE

Przetarg w trzech aktach - jak powinien wyglądać idealny proces przetargowy.

Szkolenie, którego celem jest:

 • pokazanie kluczowych obszarów zintegrowanego procesu przetargowego na każdym jego etapie i z perspektywy wszystkich jego uczestników,
 • uporządkowanie i powiększenie wiedzy, spektrum praktyk przetargowych,
 • przekazanie wskazówek i narzędzi jak proces prowadzić skutecznie i zakończyć go sukcesem,
 • podnoszenie konkurencyjności na rynku,
 • wykształcenie umiejętności krytycznych analiz procesu przetargowego,
 • podnoszenie efektywności, pomoc w stworzeniu bazy wiedzy, umiejętności i inspiracji.

Program merytoryczny warsztatu jest odpowiedzią na problemy związane z komunikacją w zespole, a zwłaszcza informacją zwrotną (jej przekazywaniem i przyjmowaniem) ze szczególnym uwzględnieniem informacji krytycznych. Z zagadnieniem tym wiążą się także: komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań, poszukiwanie rozwiązań problemów, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Podczas warsztatu (zazwyczaj wyjazdowego) skupiamy się na:

 • Diagnozie różnic w indywidualnych stylach funkcjonowania opartej na Profilach Insights
 • Budowie kultury feedbacku
 • Rozwiązywaniu problemów/konfliktów
 • „Przepracowaniu” wybranych problemów zgłoszonych przez managerów

Ponieważ warsztat zakłada dużo pracy intelektualnej oraz tematy, nad którymi będziemy z grupą pracować wymagają zaangażowania emocjonalnego, dodatkowo (opcjonalnie) w program warsztatu włączone są zajęcia skierowane na pracę z ciałem, oddechem i pogłębianiem praktyk pomagających w redukcji stresu, rozładowywania napięć w ciele i głowie (również tych nieuświadomionych), utrzymania wewnętrznej równowagi i zwiększaniu kreatywności – m.in. na bazie jogi, pranajamy

KONTEKST:

Mija dziewięć miesięcy przymusowej pracy zdalnej wywołanej pandemią Covid-19. Jesteśmy w trakcie kolejnego lock-downu i nie wiemy co się jeszcze wydarzy. Zarówno branża jak i pracownicy dotkliwie odczuwają konsekwencje pandemii. Na początku pierwszej fali pandemii firma doradcza Shortlist Consulting, wspólnie z DeLab UW i Brief przeprowadziła 3 edycje badania dotyczącego wpływu pandemii na branżę marketingową.

Pierwsza fala była zaskoczeniem i silnym uderzeniem w branżę, ale z nadejściem wiosny i okresu wakacyjnego poczuliśmy więcej optymizmu. Niemniej już wtedy Shortlist Consulting przygotowało serię działań mających na celu wsparcie pracowników branży marketingowej w tym trudnym okresie, m.in.: spotkania eksperckie dla CMO, w tym z psychologiem biznesu Wojciechem Eichelbergerem czy też cykl spotkań przy jodze z trenerką Katarzyną Grupińską oraz cykl rozmów nt. książek z Anną Dziewit-Meller z bukbuk.pl
Jesień, zbliżająca się zima, krótkie dni i chłód nie sprzyjają dobremu samopoczuciu. Brak przewidywalności oraz spodziewane długofalowe przejście na system pracy zdalnej lub hybrydowej, home schooling, ect. wpływają niekorzystnie na stan emocjonalny pracowników, a co za tym idzie na ich motywację i efektywność.
Jako firma doradcza specjalizująca się we wsparciu branży komunikacji marketingowej w budowaniu i wdrażaniu strategii business development, doradztwie przetargowym czyli pomagająca klientom i agencjom poznać się, nawiązać współpracę i osiągnąć sukces w codziennej pracy, wiemy jak ważne jest zachowanie równowagi, koncentracji i motywacji.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Shortlist Consulting, we współpracy z ekspertami z zakresu psychologii biznesu i well-being, stworzyło program wsparcia w dbaniu o równowagę, w radzeniu sobie ze stresem i zarządzaniu skutkami #newnormal dla pracowników branży marketingowej BE NORMAL IN #NEWNORMAL czyli JAK RADZIĆ SOBIE w nowej rzeczywistości

PROGRAM: BE NORMAL IN #NEWNORMAL czyli JAK RADZIĆ SOBIE w nowej rzeczywistości

 • Na program składa się seria cyklicznych spotkań on-line
 • Spotkania odbywają raz w tygodniu, trwają 60 minut
 • Spotkania podzielone są na bloki:
  • Wykład ekspercki psychologa biznesu adresowany do zidentyfikowanych wyzwań
  • Zajęcia ruchowe wspomagające redukcję stresu (joga, oddychanie, medytacja)
  • Podsumowanie i zadania do domu: ćwiczenia ruchowe, techniki redukcji stresu rekomendacje „kulturalne” (lektury, filmy, programy)

Bonus: dodatkowe sobotnie zajęcia jogi w dwóch streamach; dla dorosłych i dla rodzin z dziećmi oraz możliwość indywidualnych spotkań coachingowych.

UWAGA!
Szczegółowy program (tematyka poszczególnych sesji) odpowiada na wyzwania z jakimi mierzy się organizacja w #newnormal i powstaje w toku rozmów Klient-Shortlist Consulting, m.in.:

 • Rozmów z kadrą zarządzającą
 • Rozmów z HR
 • Rozmów/ ankiet wśród pracowników

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW:

 • Zrozumienie mechanizmów związanych z #newnormal i ich wpływu na nasze samopoczucie
 • Poznanie technik radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z #newnormal
 • Kontrola emocji, zwiększenie koncentracji zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym
 • Większa motywacja do podejmowania wyzwań
 • Integracja – robimy coś razemKORZYŚCI DLA PRACODAWCY:
 • Zmotywowani i skoncentrowani pracownicy
 • Integracja zespołu
 • Wsparcie zespołu – lojalizacja pracowników
 • Większa kontrola nad procesami wewnątrz firmy

Dodatkowo możliwe:

 • sobotnie zajęcia jogi dla dorosłych 60 min
 • sobotnie zajęcia jogi dla rodzin z dziećmi 60 min
 • sesje coachingowe/mentoringowe one2one.

 

Warsztat skierowany jest do wszystkich pracowników firmy i ma na celu zdiagnozowanie i lepsze zrozumienie barier i ewentualnych pól do poprawy relacji i procesów wewnątrz agencji.

W konsekwencji pracy podczas warsztatu zespół i firma będą się lepiej rozwijać pracując efektywniej i w przyjaznej, sprzyjającej rozwojowi atmosferze.

Przygotowując warsztat połączyliśmy dwie perspektywy i kompetencje kluczowe dla dogłębne zrozumienie specyfiki pracy firmy/korporacji/zespołu oraz psychologicznych aspektów ludzkich/zespołowych.

Szkolenie, którego celem jest:

 • podnoszenie umiejętności przygotowania do negocjacji jako podstawy sukcesu całej współpracy,
 • przekazanie wskazówek jak czytać ofertę w odniesieniu do specyfikacji – briefu,
 • pokazanie najczęściej stosowanych kryteriów oceny oferenta i oferty,
 • przedstawienie metod i narzędzi komercyjnego i merytorycznego porównania ofert,
 • podnoszenie umiejętności budowania strategii negocjacyjnej,
 • przedstawienie najważniejszych aspektów w kontraktowaniu usług z kategorii komunikacja marketingowa.

Szkolenie, którego celem jest:

 • zbudowanie efektywnej relacji klient/agencja od pierwszego dnia wspólnej pracy,
 • poznanie się zespołów – it is all about human,
 • rozumienie celów i wyzwań biznesowych stojących przed każdą ze stron,
 • definiowanie idealnego modelu współpracy (operacyjnie i relacyjnie),
 • wypracowanie działań zwiększających efektywność współpracy pomiędzy zespołami.

Szkolenie, którego celem jest:

 • poznanie przepisów i regulacji rynku reklamy, w tym najważniejszych aktów prawnych (NDA, umowy)
 • prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
 • poznanie co to jest soft-law, copy advice i pre-clearing, i kiedy je stosować,
 • wykształcenie umiejętnosći korzytania z Kodeksu Etyki Reklamy i kodeksów branżowych,
 • zdefiniowanie idealnego modelu współpracy klient / agencja przy tworzeniu etycznych reklam,
 • wypracowanie procedur umożliwiających wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń.

Szkolenie, którego celem jest:

 • Zrozumienie co to jest brief
 • Zrozumienie po co i komu potrzebny jest brief
 • Poznanie zasad przygotowania efektywnego briefu -­ co dobry brief powinien, a czego nie powinien zawierać
 • Poznanie kluczowych elementów briefu -­ praca na formatach briefów
 • Poznanie czym się różni brief dla obecnej agencji od briefu przetargowego
 • Nauczenie się jak efektywnie briefować agencję
 • Leadership/team coaching dla kadry managerskiej – w tym rekomendacja ofert firm/ konsultantów zewnętrznych, zgodnie ze specyfiką branży i potrzebami firmy;
 • Kompetencje przyszłości – jak je wypracować w zespole, jak rekrutować właściwych ludzi „na przyszłość”; zalety wdrożenia formalnego systemu rekrutacji wewnętrznych.
 • Zarządzanie i motywowanie zespołu w dobie cyfryzacji i wdrażania rozwiązań AI – budowanie niezbędnych kompetencji w ramach koncepcji agile organisation; budowanie kultury doceniania vs dotychczasowych metod motywowania; rola HR Business Partnera;
 • Coaching indywidualny lub warsztat rozwojowy (dla zainteresowanych);
  Zarządzanie wielopokoleniowe (From Baby-Boomers to Gen Z) – korzyści z nawiązania konstruktywnego dialogu między osobami w różnym wieku w firmie (zarząd <=> managerowie <=> pozostali członkowie zespołu);
 • Tradycyjny system ocen okresowych vs bieżący (real-time) feedback; wskaźniki HR vs employee experience – stałe monitorowanie zaangażowania/satysfakcji członków zespołu.
 • Trendy w HR w 2020+.
 • Audyt dotychczas realizowanych działań, analiza ich dopasowania do strategii biznesowej firmy, ocena skuteczności;
 • Badanie zaangażowania pracowników/współpracowników. Ankieta stworzona pod potrzeby (i możliwości) firmy;
 • Badanie (lub warsztat) z udziałem całego zespołu: sformułowanie lub weryfikacja misji, wizji i wartości firmowych – baza dla procesów rekrutacyjnych, skutecznej komunikacji, zmniejszenia rotacji, budowania właściwych relacji i zaangażowania w długim okresie;
 • Zarządzanie wielopokoleniowe – korzyści z nawiązania konstruktywnego dialogu między osobami w różnym wieku w firmie (zarząd <=> managerowie <=> pozostali członkowie zespołu);
 • Weryfikacja lub/i opracowanie dokumentów wewnętrznych (regulaminów/polityk/treści na stronę Kariera [o ile istnieje] );
 • Dbałość o dobre samopoczucie pracowników w firmie (mindfulness at work); aplikacje do medytacji (Headspace, Buddhify, Ten Percent Happier, Calm, Mindfulness Daily, Stop, Breathe&Think, Portal – Focus, Sleep, Escape, Simple Habit. Metody redukcji stresu, odnalezienia równowagi praca-dom, podniesienia efektywności.
 • Analiza dotychczas realizowanej komunikacji wewnętrznej, ich dopasowania do potrzeb organizacyjnych oraz oczekiwań zróżnicowanych zespołów roboczych
 • Sporządzenie planu rozwoju zespołu; określenie oczekiwanych kompetencji kandydatów; –  dotarcie z informacją o możliwości współpracy firmy do pożądanych target groups (studenci- absolwenci-osoby z doświadczeniem), pozyskanie i rozwój talentów; Talent mapping,
 • Weryfikacja istniejących lub stworzenie struktur i hierarchii zespołu;
 • Opracowanie modelu kompetencyjnego oraz siatki płac;
 • Wdrożenie modelu ocen (okresowych lub bieżących) oraz kryteriów promocji w firmie, w tym
 • Analiza dotychczas realizowanej komunikacji wewnętrznej, ich dopasowania do potrzeb organizacyjnych oraz oczekiwań zróżnicowanych zespołów roboczych;
  koncepcja dual career pathing – wpływ na motywację, chęć pozostania w firmie na dłużej, poprawę wydajności i zaangażowania. Obiektywizacja i przejrzystość procesu, założenia i potrzeba realizacji sesji moderacyjnych.
 • Weryfikacja potrzeb szkoleniowych zespołu i kadry zarządzającej.
 • Inne zagadnienia – wg indywidualnych potrzeb Klienta.

Nasze doświadczenie w liczbach:

11

Konferencje

10 +

Lat na rynku

99 +

Zrealizowanych projektów

50 +

Publikacji i wywiadów

25 +

Lat doświadczenia

Dlaczego warto skorzystać z usług Shortlist Consulting?

Doświadczenie i wiedza

Skuteczna realizacja celów klienta wynikająca z unikalnego połączenia kompetencji, wiedzy i doświadczenia z obszarów business development, komunikacji marketingowej, marketingu i procurementu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dogłębna znajomość rynku agencji komunikacji marketingowej, sprawdzone narzędzia i dopasowane do indywidualnych potrzeb procesy pozwalają uniknąć nieefektywnej pracy i oszczędzić zasoby, czas i budżet Klienta.

Obiektywna ocena

Gwarantujemy pełną transparentność i obiektywność przeprowadzanych procesów, używając jednakowych narzędzi do analiz i oceny wszystkich pozyskiwanych z rynku ofert. Efekty naszej pracy są w pełni weryfikowalne.

×

Napisz do nas - ChatGPT