Jaką role pełnią więc modele kosztowe i do czego zostały stworzone? Przede wszystkim umożliwiają porównanie ofert różnych podmiotów, które startują w przetargu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jak bardzo trudnym rynkiem jest rynek usług markeignwocych wówczas tego typu kwantyfikacja jest wręcz nieoceniona. Jeśli zakupowiec, który rozumie istotnę rzeczy, potrafi przełożyć ofertę, doświadczenie, wiedzę i zakres oferowanych usług agencji do modelu kosztowego i jednocześnie potrafi zastosować taki model wobec wszystkich startujących z dobrym rezultetem, wówczas podjęcie decyzji o współracy opiera się o konkretne kryteria, które dają jasny obraz sytuacji nie tylko decydentom w firmie, ale również samym agencjom. Dla agencji bardzo wazna jest bowiem również informacja zwrotna na temat powodów takich a nie innych decyzji, które podejmowane są na różnych etapach przetargu. Niezależnie od tego, czy agencja wygrywa, czy na którymś etapie odpada.

Dobry model kosztowy pozwala również uniknąć trudnych sytuacji, gdy w trakcie trwania kontraktu zmieniają się warunki rynkowe i ma to wpływ na koszty, kóre agencja prezentuje w ofercie. Niektóre z nich mogą być bowiem od agencji niezależne i to również powinno być uwzględnione w trakcie negocjacji i porównywania ofert. Jednocześnie, w dobie ciągle zmieniających się narzędzi i usług reklamowych, może istnieć potrzeba renegocjacji kontraktu i na przykład wpisania do niego nowych usług. Ważne jest więc, aby nasz model był na to gotowy i abyśmy potrafili zawrzeć w nim te wszystkie elementy i zdarzenia, które mogą powstać po wybraniu docelowego partnera w przetargu.

Jak więc widać, te przez jednych znienawidzone, przez innych pożądane “tabelki” to przede wszystkim próba jasnego i konkretnego skwantyfikowania i zobiektywizowania wyborów, które podejmowane są na etapie przetargu. Jeśli pozwalają one we właściwy sposób rozłożyć kwestie jakościowe i ilościowe oraz pozwalają na elastyczność w dalszych etapach prac z agencją, wówczas mogą być solidną podstawą w procesie podejmowania decyzji i pomocą dla każdej ze stron procesu przetargowego.

Najnowsze wpisy