obrazek16780060_10212351399009936_1455659114_nrysunek 2
DORADZTWO - PRZETARGI - SZKOLENIA - AKADEMIA - KONFERENCJE


CO TO JEST SHORTLIST CONSULTING?

Shortlist Consulting jest pierwszą na rynku polskim firmą zajmującą się doradztwem przetargowym oraz szkoleniami z zakresu przetargowego.
Shortlist pracuje zarówno z klientami szukającymi agencji jak i z agencja komunikacji marketingowej. 
Klientami Shortlist są Zarządy, szefowie marketingu, szefowie procurementu, szefowie agencji, domów mediowych, zarządzający działami new business, client service i strategii.
Shortlist Consulting jest również organizatorem cyklu konferencji "W PRZETARGOWYM TRÓJKĄCIE", platformy do wymiany opinii eksperckich wszystkich tych, którzy uczestniczą w procesach przetargowych: procurement-marketing-agencje komunikacji marketingowej.

PO CO JEST SHORTLIST CONSULTING?

Przetargi były, są i będą siłą napędową biznesu agencji komunikacji marketingowej. 
Zarówno dla klienta jak i dla agencji bywają jednak zmorą.

Shortlist Consulting pomaga przeprowadzić Klienta przez kluczowe obszary zintegrowanego procesu przetargowego we wszystkich jego etapach (RFI, RFQ, RFP). Porządkuje i poszerza spektrum praktyk przetargowych.
Dzięki dogłębnej znajomości rynku komunikacji marketingowej w Polsce i CEE, znajomości metodologii, rodzajów, celów wszystkich etapów postępowania przetargowego proces prowadzimy skutecznie i pomagamy zakończyć go sukcesem.
Wiemy, że Agencje startują nawet w kilkudziesięciu przetargach rocznie. Często nie przekładają się one na sukces powodując straty finansowe i moralne w organizacji.
Pomagamy agencjom prowadzić procesy przetargowe skutecznie. Pomagamy wypracować  strategie business development i corporate communication oraz wypracowujemy dopasowane do kultury organizacyjnej narzędzia do zarządzania procesem new business.

Shortlist Consulting jako twórca i organizator cyklu konferencji W przetargowym trójkącie integruje i edukuje środowiska spotykające się na co dzień przy negocjacyjnym stole, tj. procurement, marketing i agencje komunikacji marketingowej. C
elem cyklu spotkań jest pokazanie, że możliwe i potrzebne jest przejście od stereotypowego trójkąta dramatycznego, jaki pojawia się w relacjach podczas procesów przetargowych, do partnerstwa i współpracy pomiędzy "interesariuszami" procesu.